Eichborn Fliegenbanner auf der Frankfurter Buchmesse

Jung von Matt/Neckar genomförde på bokmässan i Frankfurt en helt enastående aktivering för det tyska bokförlaget Eichborn. Syftet var att promota förlagets monter och detta gjordes genom Eichborn Fliegenbanner, vilket spinner vidare helt underbart på förlagets payoff: ”Der Verlag mit der Fliege” .  En sådan här bra idé tar man sedan givetvis sedan vidare ut på nätet (se film nedan). Om man förstår tyska kan man läsa mer om caset här.

I fucking love this!